Home

previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้วสาธิตประสานมิตร

 

ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

อีกหนึ่งอาจารย์หมวดภ

ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศจากทางสมาคมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

jumpote ปิดความเห็น บน เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

jumpote ปิดความเห็น บน รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

jumpote ปิดความเห็น บน พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

คลิบวีดีโอ

GALA DINNER 2019 Highlight

SATIT PRASARNMIT GALA DINNER 2019 Highlight

กิจกรรมของสมาคมฯ

  

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม ตราสมาคมฯ จำนวน 200 แพค และเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน 100 ลัง เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม ตราสมาคมฯ จำนวน 200 แพค และเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน 100 ลัง เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  

คุณชาคริต จินดาวัฒน์ และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณชาคริต จินดาวัฒน์ และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
  

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมของสมาคมฯ

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 16 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อร่วมเป็นตัวแทนจับฉลาก และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 16 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อร่วมเป็นตัวแทนจับฉลาก และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของรางวัลที่ระลึก พร้อมทั้งจัดทำสแตนดี้ชื่อนักเรียนประกอบภาพผลงานให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในกิจกรรมประกวดงาน “อาหารจานโปรด” ของหมวดศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของรางวัลที่ระลึก พร้อมทั้งจัดทำสแตนดี้ชื่อนักเรียนประกอบภาพผลงานให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในกิจกรรมประกวดงาน “อาหารจานโปรด” ของหมวดศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนเข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนเข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ข่าวรวมรุ่น

เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

jumpote ปิดความเห็น บน เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

jumpote ปิดความเห็น บน รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

jumpote ปิดความเห็น บน พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

ภาพเป็นข่าว

ภาพข่าวบันเทิงงาน GALA DINNER 2019
ออกอากาศทางช่อง one เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62
ลูกค้า_มศว