คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 16 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อร่วมเป็นตัวแทนจับฉลาก และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 05.30 น.

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 16 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อร่วมเป็นตัวแทนจับฉลาก และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ ลานหน้า SWU Complex และลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ