ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้มีตัวแทนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี พ.. 2562