ถึงศิษย์รัก… อ.นันทรัตน์ ธรรมวัฒน์ไพศาล

ทุกครั้งที่ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์อาจารย์ที่เกษียณไปแล้ว เราจะได้ยินประโยคซ้ำๆที่ว่า สมัยก่อนโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก กลางทุ่งนา ซึ่งเราแทบจะจินตนาการทุ่งนากลางเมืองหลวงนี้ไม่ออกจริงๆ จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนของเราขึ้นชื่อว่า เป็นโรงเรียนที่มีความทันสมัย มีห้องเรียนที่มีความพร้อมครบครัน ความสมบูรณ์แบบเหล่านี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดแรงกายแรงใจของเหล่าคณาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ นันทรัตน์ ธรรมวัฒน์ไพศาล ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างอาคารต้นแบบการศึกษา

Read more

ถึงศิษย์รัก… อ.สุภาภักตร์ ปรมาธิกุล

โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) นับเป็นโรงเรียนไทยที่มีหลักสูตรอินเตอร์แบบเต็มรูปแบบ โรงเรียนแรกๆ จนกระทั่งมีชื่อเสียงมาถึงปัจจุบัน หากจะถามถึงผู้ริเริ่มบุกเบิกหลักสูตร คงเป็นใครไม่ได้นอกจาก อ. สุภาภักตร์ ปรมาธิกุล

Read more