วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี  

Read more

ร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

เมื่อวันที่ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมอวยพรปีใหม่

Read more