ตัวแทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต มศว ประสานมิตร ได้มีตัวแทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561