ถึงศิษย์รัก… รศ.สุขุมาล เกษมสุข

ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก รศ.สุขุมาล เกษมสุข ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “ความในใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รัก”

หากจะกล่าวถึงอาจารย์ในดวงใจ รศ.สุขุมาล เกษมสุข เป็นอาจารย์ที่ลูกศิษย์หลายๆ คนคิดถึงเป็นคนแรกๆ วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์มาให้ทุกคนหายคิดถึงกันค่ะ

รศ.สุขุมาล เกษมสุข
อายุการทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 36 ปี
ตำแหน่งสุดท้ายรองศาสตราจารย์และเป็นผู้อำนวยการจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ
ปัจจุบันหลังเกษียณท่านอาจารย์ได้ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนเปิดใหม่อยู่ 1 ปีครึ่ง และลาออกมา
ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดได้ 9 เดือน หลังจากคุณแม่เสียชีวิต อาจารย์ก็ไม่ได้ทำงาน พักผ่อนอยู่บ้าน
ประสบการณ์ความประทับใจต่อโรงเรียน

ตั้งแต่เริ่มสัมภาษณ์ อาจารย์มีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่เหล่าลูกศิษย์ยังคิดถึงอาจารย์เป็นคนแรกๆ อาจารย์ได้เล่าถึงความประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสมัครงานที่โรงเรียนและได้พบท่านศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี ที่เป็นอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น ตอนนั้นโรงเรียนของเรายังเล็กๆอยู่รู้สึกได้ถึงบรรยากาศอบอุ่นของโรงเรียน ท่านศาสตราจารย์ดร.อารี สัณหฉวี รับครูเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์อัตราจ้างอยู่ 1 ปี และได้บรรจุในปีถัดมา

สาเหตุที่ทำให้ครูประทับใจที่นี่มาก

“ตอนนั้นครูเพิ่งจบปริญญาโทจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใหม่ๆ และได้เริ่มทำงานที่นี่ ครูรู้สึกได้เลยว่าที่นี่มีอิสระในการสอนมาก เราสามารถนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนมาใช้สอนและทดลองกับเด็กได้อย่างเต็มที่ ตอนนั้นครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยและสังคม ครูก็นำบทบาทสมมุติและกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการสอนเด็กให้เป็นแบบ Active learning ทำให้เด็กสนุกสนาน ชอบเรียนและเข้าใจบทเรียนมากขึ้น เราสามารถนำทฤษฎีวิชาการต่างๆ มาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยที่ท่านศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญยืน เสริมศักดิ์สกุล ซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการไม่เข้ามาก้าวก่าย ว่าต้องมีวิธีการสอนแบบใด ท่านให้อิสระอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นๆ ในสมัยนั้น ทำให้ครูประทับใจโรงเรียนมาตั้งแต่ตอนนั้น”

ท่านอาจารย์ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า

“ครูเป็นคนโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก ครูชอบสอนหนังสือมากๆ ชีวิตนี้ครูบอกกับตัวเองตลอดว่า ชีวิตครูได้กำไรนัก เพราะครูได้ทำในสิ่งที่รักและถนัด ครูมีความสุขในการมาโรงเรียนทุกวัน”

วีรกรรมของลูกศิษย์

อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าวีรกรรมของลูกศิษย์ที่อาจารย์ไม่เคยลืมเลยค่ะ

“ครูว่าเด็กสาธิตของเราไม่ดื้อจนเกินไป ถึงจะมีดื้อบ้าง ซนบ้าง ก็เป็นไปตามวัย เมื่อเราอบรม หรือจัดสถานการณ์ให้อยู่ในระเบียบวินัย เขาก็อยู่ในระเบียบวินัยได้ ลักษณะเด่นของเด็กสาธิตอย่างหนึ่ง คือเขารู้จักคิดว่าเวลาไหนซนได้เวลาไหนไม่ควรซน เรียกว่าถึงจะซนก็น่ารัก นี่คือสิ่งที่ครูไม่เคยลืมค่ะ”

ฝากถึงลูกศิษย์

อาจารย์มีอะไรฝากถึงลูกศิษย์บ้างไหมคะ

“ครูอยากฝากถึงลูกศิษย์รุ่นใหม่หรือเด็กๆ ในยุคปัจจุบันว่าให้ตั้งใจเรียนคำว่า “ตั้งใจเรียน” ไม่ใช่เรียนเพื่อให้ได้ความรู้อย่างเดียว เราต้องเรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่น รู้จักปรับตัว รู้จักค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ โดยทุกการเรียนรู้จะควบคู่กันไปทั้งด้านความรู้ ทักษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน”


ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน

รศ.สุขุมาล เกษมสุข มากค่ะ บทความนี้น่าจะทำให้ทุกท่านหายคิดถึงท่านอาจารย์และยังได้รับพลังเชิงบวก พร้อมแนวทางสำหรับนักเรียนรุ่นหลังๆ ต่อไปด้วยค่ะ