ย้อนกลับ
  
  
กำหนดการ ระยะเวลาดำเนินการ 
รับสมัครสอบ  พุธที่ 25 ก.ย. 56 (8.30 น.) ถึง ศุกร์ที่ 18 ต.ค. 56 (23.00 น.) 
ชำระเงินค่าทดสอบผ่านธนาคาร  พุธที่ 25 ก.ย. 56 (8.30 น.) ถึง อาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 56 (20.00 น.) 
ค่าสมัครทดสอบ  750 บาท 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  ศุกร์ที่ 1 พ.ย. 56 
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา  เสาร์ที่ 9 พ.ย. 56 (9.00 -12.00 น.) 
วันทดสอบ  อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 56 
วันประกาศผลสอบ  จันทร์ที่ 2 ธ.ค.56
พิธีมอบรางวัล  กำหนดการแจ้งภายหลัง