ย้อนกลับ
  
  
กำหนดการ ระยะเวลาดำเนินการ 
รับสมัครสอบ  วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 (9.00 น.)
ถึง วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 (20.00 น.)  
ชำระเงินค่าทดสอบผ่านธนาคาร  วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 (9.00 น.)
ถึง วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 (20.00 น.)  
ค่าสมัครทดสอบ  950 บาท 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 (8.30 น.)  
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา  วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559 (13.00-16.00 น.)
วันทดสอบ  วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
วันประกาศผลสอบ  วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559 (8.30 น.)
พิธีมอบรางวัล  กำหนดการแจ้งภายหลัง