ย้อนกลับ
  
  
กำหนดการ ระยะเวลาดำเนินการ 
รับสมัครสอบ  พุธที่ 17 ก.ย. 57 (8.30 น.)
ถึง พุธที่ 8 ต.ค. 57 (23.00 น.)  
ชำระเงินค่าทดสอบผ่านธนาคาร  พุธที่ 17 ก.ย. 57 (8.30 น.)
ถึง ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 57 (20.00 น.)  
ค่าสมัครทดสอบ  750 บาท 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  พุธที่ 15 ต.ค. 57 (8.30 น.)  
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา  อาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 57
(9.00 -12.00 น.)
วันทดสอบ  อาทิตย์ที่2 พ.ย. 57
วันประกาศผลสอบ  ศุกร์ที่ 14 พ.ย. 57 (8.30 น.)
พิธีมอบรางวัล  กำหนดการแจ้งภายหลัง