ย้อนกลับ
  
  
กำหนดการ ระยะเวลาดำเนินการ 
รับสมัครสอบ  วันจันทร์ที่ 11 ก.ย.60 (8.30 น.) ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 60 (20.00 น.) 
ชำระเงินค่าทดสอบผ่านธนาคาร  วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 60 (8.30 น.) ถึง วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 60 (20.00 น.)  
ค่าสมัครทดสอบ  950 บาท 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 60 (8.30 น.)  
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 60 (13.00 – 16.00 น.)
วันทดสอบ  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60
วันประกาศผลสอบ  กำหนดการแจ้งภายหลัง
พิธีมอบรางวัล  กำหนดการแจ้งภายหลัง