ย้อนกลับ
  
  
กำหนดการ ระยะเวลาดำเนินการ 
รับสมัครสอบ  วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2558 (8.30 น.)
ถึง วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2558 (20.00 น.)  
ชำระเงินค่าทดสอบผ่านธนาคาร  วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2558 (8.30 น.)
ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2558 (20.00 น.)  
ค่าสมัครทดสอบ  750 บาท 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2558 (8.30 น.)  
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา  วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558 (9.00 -12.00 น.)
วันทดสอบ  อาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2558
วันประกาศผลสอบ  วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2558 (8.30 น.)
พิธีมอบรางวัล  กำหนดการแจ้งภายหลัง