มอบเงินสนับสนุนกีฬาสี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ และ คุณ สุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้มอบเงินสนับสนุนกีฬาสี ให้กับน้องๆ ประธานสี และอาจารย์แม่สี ทั้ง 4 สีของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)