Home

previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้วสาธิตประสานมิตร

 

ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

อีกหนึ่งอาจารย์หมวดภ

ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศจากทางสมาคมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

jumpote ปิดความเห็น บน พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

อยากได้บุญต้องกินเจ ถ้าอยากฮาเฮต้องมาเจอกัน

jumpote ปิดความเห็น บน อยากได้บุญต้องกินเจ ถ้าอยากฮาเฮต้องมาเจอกัน

ร่วมกันเปลี่ยนรูป profile และรูป cover page ฉลองครบรอบ 70 ปี ครอบครัวสาธิตประสานมิตรของเรา

jumpote ปิดความเห็น บน ร่วมกันเปลี่ยนรูป profile และรูป cover page ฉลองครบรอบ 70 ปี ครอบครัวสาธิตประสานมิตรของเรา

คลิบวีดีโอ

GALA DINNER 2019 Highlight

SATIT PRASARNMIT GALA DINNER 2019 Highlight

กิจกรรมของสมาคมฯ

 

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 16 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อร่วมเป็นตัวแทนจับฉลาก และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 16 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อร่วมเป็นตัวแทนจับฉลาก และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
 

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของรางวัลที่ระลึก พร้อมทั้งจัดทำสแตนดี้ชื่อนักเรียนประกอบภาพผลงานให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในกิจกรรมประกวดงาน “อาหารจานโปรด” ของหมวดศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของรางวัลที่ระลึก พร้อมทั้งจัดทำสแตนดี้ชื่อนักเรียนประกอบภาพผลงานให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในกิจกรรมประกวดงาน “อาหารจานโปรด” ของหมวดศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565
 

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนเข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนเข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กิจกรรมของสมาคมฯ

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม และตอบข้อซักถามของกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในการประชุม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564” ที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม และตอบข้อซักถามของกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในการประชุม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564” ที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลในการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 70 ปี จำนวน 4 รางวัล พร้อมกันนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบสเปย์แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นของที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 70 ปี อีกด้วย

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลในการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 70 ปี จำนวน 4 รางวัล พร้อมกันนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบสเปย์แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นของที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 70 ปี อีกด้วย

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในงาน “70 ปีที่เห็นเป็นสาธิต” ณ อาคารวิทยวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 70 ปี

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในงาน “70 ปีที่เห็นเป็นสาธิต” ณ อาคารวิทยวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 70 ปี

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในงานแข่งขันกอล์ฟ “รวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน 65” ที่ทางโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้จัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟ ปัญญาอินทรา เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

jumpote ปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในงานแข่งขันกอล์ฟ “รวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน 65” ที่ทางโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้จัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟ ปัญญาอินทรา เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวรวมรุ่น

อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

jumpote ปิดความเห็น บน พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

อยากได้บุญต้องกินเจ ถ้าอยากฮาเฮต้องมาเจอกัน

jumpote ปิดความเห็น บน อยากได้บุญต้องกินเจ ถ้าอยากฮาเฮต้องมาเจอกัน

ร่วมกันเปลี่ยนรูป profile และรูป cover page ฉลองครบรอบ 70 ปี ครอบครัวสาธิตประสานมิตรของเรา

jumpote ปิดความเห็น บน ร่วมกันเปลี่ยนรูป profile และรูป cover page ฉลองครบรอบ 70 ปี ครอบครัวสาธิตประสานมิตรของเรา

ภาพเป็นข่าว

ภาพข่าวบันเทิงงาน GALA DINNER 2019
ออกอากาศทางช่อง one เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62
ลูกค้า_มศว