Home

previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้วสาธิตประสานมิตร

 

ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

อีกหนึ่งอาจารย์หมวดภ

ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศจากทางสมาคมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่ 4)

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่ 4)

ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3)

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3)

ประกาศ รับสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศ รับสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ประกาศ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรวมใจ 40 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรวมใจ 40 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

คลิบวีดีโอ

GALA DINNER 2019 Highlight

SATIT PRASARNMIT GALA DINNER 2019 Highlight

กิจกรรมของสมาคมฯ

  

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
  

ภาพบรรยากาศงาน “พี่ร้อง น้องแข่ง Charity Concert” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

jumpote ปิดความเห็น บน ภาพบรรยากาศงาน “พี่ร้อง น้องแข่ง Charity Concert” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
  

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในงาน “71 ปีที่เห็นเป็นสาธิต” ณ อาคารวิทยวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 71 ปี

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในงาน “71 ปีที่เห็นเป็นสาธิต” ณ อาคารวิทยวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 71 ปี

กิจกรรมของสมาคมฯ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

jumpote ปิดความเห็น บน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลัย ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลัย ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

ภาพบรรยากาศงาน ‘โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์น้องพี่’ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรได้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2566 ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน

jumpote ปิดความเห็น บน ภาพบรรยากาศงาน ‘โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์น้องพี่’ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรได้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2566 ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน

คุณชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการขายของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยสมาชิกศิษย์เก่าอีกด้วย

jumpote ปิดความเห็น บน คุณชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการขายของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยสมาชิกศิษย์เก่าอีกด้วย

ข่าวรวมรุ่น

ภาพบรรยากาศงาน ‘โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์น้องพี่’ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรได้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2566 ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน

jumpote ปิดความเห็น บน ภาพบรรยากาศงาน ‘โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์น้องพี่’ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรได้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2566 ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน

เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

jumpote ปิดความเห็น บน เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

jumpote ปิดความเห็น บน รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ภาพเป็นข่าว

ภาพข่าวบันเทิงงาน GALA DINNER 2019
ออกอากาศทางช่อง one เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62
ลูกค้า_มศว

เพิ่มโอกาสและสร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง

PRASARNMIT PRE-TEST