ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 จากวันที่ 28 มกราคม 2565 ออกไป และจะแจ้งกำหนดประชุมใหญ่ให้ทราบต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เรียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ทุกท่าน

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
จากวันที่ 28 มกราคม 2565 ออกไป และจะแจ้งกำหนดประชุมใหญ่ให้ทราบต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะ