คุณชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการขายของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยสมาชิกศิษย์เก่าอีกด้วย

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

คุณชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการขายของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยสมาชิกศิษย์เก่าอีกด้วย