คุณณัทธร ศรีนิเวศน์ กรรมการบริหารฝ่ายหาทุน และคุณปิยศักดิ์ ล้อเธียรประทาน กรรมการบริหารฝ่ายประสานงาน พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. คุณณัทธร ศรีนิเวศน์ กรรมการบริหารฝ่ายหาทุน และ คุณปิยศักดิ์ ล้อเธียรประทาน กรรมการบริหารฝ่ายประสานงาน พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัยใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ณ โรงแรมแลนด์คลาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

โดยในปีนี้ มีอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์บุปผา ม้วยแก้ว

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริอร นพกิจ

3. นางสีหา ปุตามา (บุคลากร)