คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดทำคลิปกล่าวแสดงความยินดีให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการจัดทำกล่อง graduated box เพื่อเป็นของที่ระลึกการจบการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดทำคลิปกล่าวแสดงความยินดีให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการจัดทำกล่อง graduated box เพื่อเป็นของที่ระลึกการจบการศึกษา โดยทาง สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึก และร่วมแสดงความยินดีให้กับน้อง ๆ รุ่น 68 ค่ะ