คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยได้มอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ให้กับประธานเชียร์ ทั้ง 4 สี เพื่อเป็นรางวัลในความมุ่งมั่นตั้งใจให้กับน้องๆ ที่ทุ่มเทในงานกีฬาสี ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)