คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันจัดงาน อำลาอาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้องๆ ที่จบในปีการศึกษานี้

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และ สมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันจัดงาน อำลาอาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้องๆ ที่จบในปีการศึกษานี้