อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ณ อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. คุณสุภัค ลายเลิศ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และ คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี ร่วมกับผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์