งานปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ส่งมอบเหรียญพระพุทธมงคลสาธุชนอภิวาทน์ ที่ได้จัดสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และเพื่อนำส่งมอบให้น้องรุ่น 61 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6