ประมวลภาพ งานอำลาอาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร จัดงานอำลาอาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562