เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมเปิดงาน “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.30 – 10.00 . คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมใจสามัคคีเดิน – วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตรครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563  ร่วมกับผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ลานด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ