ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4) และขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร มาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 31 มกราคม 2565 พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

📣 ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4)

– เรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคณะกรรมการ

– เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้นับคะแนนการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร มาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 31 มกราคม 2565 พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ