ประกาศ รับสมัครนายกสมาคมฯ

📣 ประกาศจากสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

👤 เรื่องการสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ด้วยกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564