ประกาศ การสรรหา นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่ 2)

📣 ประกาศจากสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

เรื่องการสรรหา นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่ 2)

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร มาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ในวันที่ 31 มกราคม 2565 พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ