ประมวลภาพ งานอำลาอาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมกันจัดงานอำลาอาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563