สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ อาจารย์ศิริญา พิชัยสามารถ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ขอแสดงความอาลัย และเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ อาจารย์ศิริญา พิชัยสามารถ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ จะร่วมเป็นเจ้าภาพงานพระอภิธรรมศพ ร่วมกับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาวัดสัมมาชัญญาวาส (ศาลา2) เวลา 18.00 น.