สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร จัดทำหน้ากากผ้าลายตรากราฟ มอบให้แก่โรงเรียน

วันที่ 30 ก.ค. 63   เวลา 10.00 น. คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณเนตรภัชชา อรัญชญานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) ในการประชุม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562” 

และหลังจากร่วมประชุมแล้ว ยังได้เป็นตัวแทนมอบหน้ากากผ้าสีขาวลายโลโก้ตรากราฟ ที่ทางสมาคมฯ จัดทำขึ้น มอบให้กับอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 300 แพค (900 ชิ้น) รวมถึงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 6 ท่านด้วย