สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมงานวันลอยกระทง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมออกซุ้มขนมให้กับนักเรียน เนื่องในงานวันลอยกระทง ของ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562