เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้ามอบเงินสนับสนุนค่าจัดทำละครให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนของสมาคมฯ เข้ามอบเงินสนับสนุนค่าจัดทำละครให้กับน้องๆมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 เรื่อง โดยรองผอ. ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน อ.ศรินทร จี้เพ็ชร และ อ.ผู้ดูแล ร่วมถ่ายภาพด้วย ณโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)