โครงการบริการวิชาการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣โครงการบริการวิชาการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

📃 เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางทางออนไลน์ 📲💻
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

🔎สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

➡️ http://prathom.swu.ac.th