รุ่นที่ 28: “ด้วยรักและคิดถึงอาจารย์ สาธิตประสานมิตร”

ประมวลภาพ งานเลี้ยงรุ่น “ด้วยรัก และคิดถึงอาจารย์ สาธิตประสานมิตร อิอิ”
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557