ประมวลภาพ สาธิตประสานมิตร กาลา ดินเนอร์ 2019

จบลงไปอย่างเรียบร้อย กับงาน กาลา ดินเนอร์ การกุศล ครบรอบการก่อตั้ง 63 ปี ของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้อง A2 ชั้น 22 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 18.00 – 22.00 น. 

โดยงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน