พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวาดภาพ กองทุนอาจารย์ สุรเดช วันทยา

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวาดภาพ กองทุนอาจารย์ สุรเดช วันทยา