คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก

Read more

ประกาศ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรวมใจ 40 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต

Read more

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในงาน “71 ปีที่เห็นเป็นสาธิต” ณ อาคารวิทยวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 71 ปี

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎา

Read more

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

เนื่องในวันคล้ายวันส

Read more

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลัย ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ

Read more