ประกาศ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรวมใจ 40 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต

Read more

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในงาน “71 ปีที่เห็นเป็นสาธิต” ณ อาคารวิทยวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 71 ปี

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎา

Read more

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

เนื่องในวันคล้ายวันส

Read more

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลัย ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ

Read more

ภาพบรรยากาศงาน ‘โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์น้องพี่’ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรได้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2566 ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน

จบไปแล้วกับกิจกรรมสม

Read more

คุณชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการขายของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยสมาชิกศิษย์เก่าอีกด้วย

วันเสาร์และวันอาทิตย

Read more

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันจัดงาน อำลาอาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้องๆ ที่จบในปีการศึกษานี้

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม

Read more

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีการจัดซุ้มเล่นเกมและเครื่องเล่น ทั้งหมด 6 ซุ้ม พร้อมทั้งแจกขนมสายไหม ป็อปคอร์น ลูกโป่งจากโบโซ่ และของรางวัลมากมายให้กับน้องๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13

Read more