คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในงาน “71 ปีที่เห็นเป็นสาธิต” ณ อาคารวิทยวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 71 ปี

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎา

Read more

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

เนื่องในวันคล้ายวันส

Read more

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลัย ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ

Read more

ภาพบรรยากาศงาน ‘โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์น้องพี่’ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรได้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2566 ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน

จบไปแล้วกับกิจกรรมสม

Read more

คุณชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการขายของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยสมาชิกศิษย์เก่าอีกด้วย

วันเสาร์และวันอาทิตย

Read more

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันจัดงาน อำลาอาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้องๆ ที่จบในปีการศึกษานี้

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม

Read more

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีการจัดซุ้มเล่นเกมและเครื่องเล่น ทั้งหมด 6 ซุ้ม พร้อมทั้งแจกขนมสายไหม ป็อปคอร์น ลูกโป่งจากโบโซ่ และของรางวัลมากมายให้กับน้องๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13

Read more

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องเสียงเวทีการแสดงและเงินสนับสนุนการจัดทำละครเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับงานสายสัมพันธ์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมทั้งร่วมขายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

วันศุกร์ที่ 13 มกราค

Read more

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

วันศุกร์ที่ 16 ธันวา

Read more

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม ตราสมาคมฯ จำนวน 300 แพค เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันพุธที่ 12 ตุลาคม

Read more