สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมจัดงานวันเด็กประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมจัดของเล่นในให้กับนักเรียน เนื่องในงานวันเด็กของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในวันที่ 11 มกราคม 2562