นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมด้วยเลขาธิการ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563 ณ ชั้น 4 โรงยิม อาคารฉันทศึกษาฯ

พร้อมกันนี้ สมาชิกสมาคมฯ มีการจัดตั้งบูธสำหรับจำหน่ายของที่ระลึกของสมาคมฯ และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วย