ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ประชุมสภานักเรียน ชั้น 3 อาคารต้นแบบฉันทศึกษาฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน