นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 64 ปี

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี ของโรงเรียน พร้อมมอบพวงมาลัยเเพื่อเป็นการมุฑิตาจิตให้กับอาจารย์เกษียณที่มาร่วมงาน

นอกจากนี้  ยังร่วมทำบุญสักการะศาลพระสยามเทวาธิราช ศาลพ่อปู่ทุ่งน้อย ศาลตายาย  และสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำโรงเรียนด้วย