สาธิตประสานมิตร กาลา ดินเนอร์ 2019

สาธิตประสานมิตร กาลา ดินเนอร์ 2019

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร ร่วมกับ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ขอเชิญร่วมงาน กาลา ดินเนอร์ การกุศล ครบรอบการก่อตั้ง 63 ปี ของโรงเรียนเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้อง A2 ชั้น 22 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 18.00 – 22.00 น.
พบกับ เอ๊ะ จิรากร จิ๋ว ปิยนุช นิโคล เทริโอ ตุ้ย ธีรภัทร และการแสดงของนักเรียน

www.facebook.com/satitprasarnmit
www.satitprasarnmit.com


สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 080-606-5688, 02-258-8448