ถึงศิษย์รัก… ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ

สำหรับท่านนี้ เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้ผูกพันกับโรงเรียนมาอย่างยาวนาน และยังอยู่ในใจพี่ๆ น้องๆ หลายๆ คน เรียกได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในตำนานของโรงเรียนเช่นกัน

ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ ในการให้สัมภาษณ์เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดอย่างน่าประทับใจนี้ เรามาติดตามกันค่ะ

ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ

ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ ปัจจุบัน อายุ 72 ปี ทำงานที่โรงเรียนมาเป็นเวลา 33 ปี โดยเริ่มสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 รุ่นเดียวกับ อ.นิรมล อ.นที และ อ.ปราณีต

เริ่มต้นด้วยการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และวิชาเคมี ม.ปลาย และสอนเรื่อยมา จนในปี 2538 ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้เป็นผู้ของบประมาณและดำเนินการในการก่อสร้างอาคารวิทยวิโรฒ นอกจากนั้นยังได้ริเริ่มดำเนินการให้มีการรับและดูผลการเรียนทางออนไลน์ได้เป็นแห่งแรก

หลังจากครบวาระผู้อำนวยการในปี 2542 ได้ย้ายไปทำงานที่มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปี 2547

ปัจจุบัน เป็นข้าราชการบำนาญและยังช่วยงานด้านการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และด้วยความที่ยังรักการสอน จึงยังเป็นอ.พิเศษ สอนวิชาเคมี ม.ปลาย ในโรงเรียนเอกชนอีกด้วย


ความประทับใจในโรงเรียนสาธิต

นักเรียนและคณาจารย์สาธิต มีความรักสามัคคี ผูกพัน เอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เด่นชัดของชาวสาธิต ในแต่ละปี ศิษย์ที่จบไป ก็จะกลับมาเยี่ยมอาจารย์และโรงเรียนอยู่เสมอ ลูกศิษย์สาธิต เป็นคนที่มีความกตัญญู ห่วงใยครูบาอาจารย์ แม้แต่อาจารย์ที่เกษียณไปแล้ว ก็ยังระลึกถึง

วีรกรรมของลูกศิษย์ที่จำไม่ลืม

วีรกรรมของลูกศิษย์มีเยอะมาก ส่วนใหญ่อาจารย์จะดูแลส่วนของมัธยม เรื่องหลักๆ จะเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งที่มีมาฟ้องให้ต้องสอบสวนตัดสินกันอยู่เรื่อย แต่ที่จำไม่ลืม เพราะประทับใจในความเป็นลูกผู้ชาย กล้าทำ กล้ารับ นักเรียนชาย ม.ปลายคนหนึ่ง คือ นักเรียนชายคนนี้ ไปมีเรื่องกับนักเรียนหญิงโรงเรียนอื่นที่มารอเพื่อนหน้าโรงเรียนสาธิต จนมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง เมื่อเรียกมาสอบสวน นักเรียนชาย ยอมรับผิดที่ตนได้พูดจาที่ไม่เหมาะสมกับฝ่ายหญิง โดยฝ่ายหญิงบอกว่า หากยอมให้ตบหน้าคืน 1 ที ก็จะจบเรื่อง นักเรียนชายบอกอาจารย์ว่า ยอมรับผิดครับ และยอมให้ฝ่ายหญิงตบหน้าเพื่อให้เรื่องจบไม่ต้องมีปัญหากันต่อไป แล้วก็ยืนให้ตบหน้า โดยอาการสงบ เป็นภาพที่ยังจำได้แม่นเสมอ

สิ่งที่อยากฝากถึงลูกศิษย์

อยากให้เด็กสาธิตทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ารักษาเอกลักษณ์ของเด็กสาธิตไว้ ทั้งความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมทั้งความรัก กตัญญูที่มีต่อครูบาอาจารย์และโรงเรียน อย่าลืมว่า เลือดเทาแดง เราไม่ทิ้งกัน


ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน

ผศ.ประเสิรฐ วิเศษกิจ มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจและความเข้มข้นของเลือดเทาแดง ว่าไม่ว่าสถานการณ์ไหน เราก็จะไม่ทิ้งกัน แล้วเราจะมาพบกับอาจารย์ที่พวกเราเคารพรักและคิดถึง ท่านถัดไปจะเป็นใคร ติดตามกันนะคะ