ถึงศิษย์รัก… ผศ.สมศักดิ์ วิจิตร

อาจารย์อีกท่านที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้รับเกียรติจากทาง ผศ.สมศักดิ์ วิจิตร ในการเสียสละเวลาพิมพ์เล่าเรื่องราวส่วนตัวมา เชื่อว่าหลายคนในวัย 30 ตอนปลาย ถ้าเราเรียนประถมจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาท่านเป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วิจิตร (กศ.ม.)

ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ มหาบัณฑิต

อาจารย์สมศักดิ์ เริ่มรับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2507 ที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี จากนั้นโอนย้ายมารับราชการที่ โรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) โดยมีรองศาสตราจารย์ไพเราะ ตัณฑิกุล เป็นอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น โดยอาจารย์ได้รับหน้าที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย เกษตร และลูกเสือ ซึ่งอาจารย์ได้รับหน้าที่ให้ประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4ก (พ.ศ. 2514-2515) อีกทั้งยังได้รับหน้าที่ให้ทำโครงการสอนแก้ไขข้อบกพร่องทางการพูด (Speech therapy) อีกด้วย ซึ่งในขณะนั้นอาจารย์มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในส่วนของตำแหน่งก่อนเกษียณอายุ อาจารย์ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ตั้งแต่สมัย ผศ.บุญยืน (พ.ศ. 2528), ผศ.สูริน สุพรรณรัตน์ (พ.ศ. 2531) และสมัยสุดท้ายคือ ผศ.กอบรัตน์ เรืองผกา (พ.ศ. 2543) เป็นผู้อำนวยการ และเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งกิจกรรมหลังเกษียณอาจารย์ได้เข้าร่วมงานของโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองตามโอกาส

ความประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียน

อาจารย์ในโรงเรียนมีความเคารพรักกันดีมาก และสมาคมผู้ปกครองส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนดีมาก

ลูกศิษย์หรือวีรกรรมของลูกศิษย์ที่ประทับใจ

ดาราท่านหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นดารามีชื่อเสียง ก็ยังมีความเป็นกันเอง ยังระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอ ยังมีการนัดรับประทานอาหาร กินเลี้ยง ร่วมกันบ้าง

รวมถึงนักกีฬาเอเชียนเกมส์ท่านหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นลูกศิษย์ชั้น ป.4 เป็นลูกศิษย์ที่มีอัธยาศัยดี เคารพนอบน้อมอาจารย์

ฝากความในใจถึงลูกศิษย์

ขอให้ทุกคนรักษาประเพณี “การไหว้เคารพ” เสมอ

รวมถึงจดจำบทเพลงประจำโรงเรียน “เพลงประถมสาธิต” ของพวกเรา


แม้เวลาจะผ่านไปกี่ปีแต่ความสุขของอาจารย์ทุกท่านคือการได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จแล้วกลับมาเยี่ยมเยียนทักทาย พูดคุยเรื่องราวแต่หนหลังกัน ถ้าใครมีโอกาสลองกลับมาเยี่ยมโรงเรียนนะคะ มาดูความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจากสมัยที่เราเรียน ลองรวมตัวกันติดต่ออาจารย์สมัยวัยเยาว์ มันช่วยเพิ่มพลังบวกได้มากจริงๆ ค่ะ