ถึงศิษย์รัก… อ.ยุวดี วัณโณ

ลักษณะเด่นของเด็กสาธิต คือ การกล้าแสดงออกและการเอาตัวรอดในทุกที่ ส่วนหนึ่งนั้นมาจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ของเรา ใช้กิจกรรมในการสั่งสอนให้เด็กรู้จักการวางตัวและปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในสังคมจริงๆ

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์ที่หลายคนคิดถึง ครูผู้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มากมาย เช่น โครงการถนนสีขาว หรือพวกโครงการต่อต้านยาเสพติด อาจารย์ยุวดี วัณโณ เชิญติดตามเรื่องราวของท่านได้เลยค่ะ 

อาจารย์ยุวดี วัณโณ

เริ่มเข้าสอนและบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในปี พ.ศ. 2517 โดยได้รับเลือกให้สอนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมปลาย และได้รับแต่งตั้งจากอาจารย์กอบรัตน์ในสมัยนั้น ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำฝ่ายปกครอง ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตัวของนักเรียนในระดับประถม จนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2546

ความประทับใจในโรงเรียนของเรา

อาจารย์กล่าวกับพวกเราว่า โรงเรียนของเราในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนเล็กๆ เป็นโรงเรียนที่ครูอยู่แล้วรู้สึกอุ่นใจและสบายใจ ครูทุกท่านที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นครูที่ดีและมีคุณภาพ เราใส่ใจแทบจะทุกๆ เรื่องในโรงเรียน จะเห็นได้จากการที่คณะครูมีการประชุมย่อยกันบ่อยมาก นั่นก็เพื่อพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมควบคู่ไปพร้อมๆ กัน ถึงบางครั้งครูจะรู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ครูก็มีความสุขที่ได้ทำ

วีรกรรมของลูกศิษย์ที่ประทับใจ

ครูจำลูกศิษย์ของครูได้ทุกๆ คน เด็กประถมส่วนใหญ่นั้นก็ซุกซนตามวัย ไม่ได้มีวีรกรรมอะไรมากนัก แต่ในฐานะครูก็ต้องชี้นำให้ศิษย์ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ครูจึงมักจัดกิจกรรมให้เด็กๆ สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม อาทิ โครงการถนนสีขาว จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆรู้จักใส่ใจความปลอดภัย โครงการต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กๆ รู้ถึงโทษและอันตรายของสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ เพราะเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นจะได้ไม่คิดริลอง หรือแม้กระทั่งเชิญวิทยากรมาร่วมกิจกรรมกับเด็กในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เด็กสาธิตของเราสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกๆ เรื่อง

ความในใจ.. ถึงศิษย์รัก

ครูชื่นชมลูกศิษย์ของครูทุกคนที่ประสบความสําเร็จและมีหน้าที่การงานมีครอบครัวที่ดี ได้เห็นหลายๆ คนมีชื่อเสียง มีข่าวคราวต่างๆ ให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆ ครูรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ และขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่ยังน่ารักและยังจำครูได้ดีเสมอมันทำให้ครูรู้สึกชื่นใจ


ต้องนับว่าโรงเรียนสาธิตของเรามีแนวการสอนที่ทันสมัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไร การให้เด็กได้ลองเรียนผ่านการเล่น การลองทำจริงและการเรียนรู้จากผู้มีความรู้ประสบการณ์จริงในเรื่องนั้นๆ จะทำให้เด็กสามารถเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้และเกิดประโยชน์จริงๆ วันนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ยุวดี วัณโณ ที่มาร่วมแบ่งปันถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกเราได้หายคิดถึง และยังติดตามเรื่องราวของ อาจารย์ในความทรงจำท่านอื่นๆ ได้ทางเพจสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรนะคะ