ร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารของ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

เมื่อวันที่ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร
เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
และ (ฝ่ายมัธยม)

ใส่ความเห็น