สมัครสมาชิกสมาคมฯ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งไฟล์มาตามที่อยู่ Email ข้างล่าง

3. กรุณาส่งใบสมัครมาที่ Email: [email protected]

  • โดยส่งถึง “คุณวันเพ็ญ เสนาคง” พร้อมทั้งระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครและเบอร์ติดต่อ
  • แนบ ไฟล์สแกน หรือรูปถ่ายใบสมัครที่เห็นข้อมูลชัดเจน

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสมาคมฯ

โทรศัพท์ : 0-2258-8448

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00