ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่ง ประสานมิตร ประทานทรัพย์ เจริญยศ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 62 เวลา 17.00 น ณ วัดโพธิทอง บางมด

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร ร่วมกับ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้จัดสร้าง “พระกริ่งประสานมิตร ประทานทรัพย์ เจริญยศ” ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในวาระสำคัญนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่ง ประสานมิตร ประทานทรัพย์ เจริญยศ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 62 เวลา 17.00 น ณ วัดโพธิทอง บางมด
สถานที่ตั้งวัดโพธิทอง อยู่ปลายคลองบางปะแก้ว ติดคลองลัดขี้เหล็กและคลองเจ้าคุณ ณ เลขที่ ๖๗ หมู่ ๔ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
https://www.google.com/…/Pho+Th…/@13.6686528,100.4763944,17z

โดยมีข้อแนะนำสำหรับผู้ไปร่วมพิธี ดังนี้
1. ขอให้สวมชุดสีขาว หรืออย่างน้อยเสื้อเป็นสีขาว
2. การจอดรถ เนื่องจากขณะนี้มีการก่อสร้างบริเวณวัด แนะนำว่าควรจะรวมไปด้วยกัน