คุณชาคริต จินดาวัฒน์ และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น.

คุณชาคริต จินดาวัฒน์ และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

โดยในปีนี้ มีอาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ผศ. พัทยา การะเจดีย์
2. อาจารย์ ณัฐกร นาราษฏร์
3. คุณ สมบูรณ์ เรือนทอง