คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนเข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.

คุณ สุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นตัวแทนเข้ามอบพานพุ่มดอกไม้ ใหักับผู้บริหารและคณะอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)