คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้ง อุปนายกสมาคมฯ เลขาธิการสมาคมฯ รวมถึงกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้ง อุปนายกสมาคมฯ เลขาธิการสมาคมฯ รวมถึงกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)