สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีการจัดซุ้มเล่นเกมและเครื่องเล่น ทั้งหมด 6 ซุ้ม พร้อมทั้งแจกขนมสายไหม ป็อปคอร์น ลูกโป่งจากโบโซ่ และของรางวัลมากมายให้กับน้องๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีการจัดซุ้มเล่นเกมและเครื่องเล่น ทั้งหมด 6 ซุ้ม พร้อมทั้งแจกขนมสายไหม ป็อปคอร์น ลูกโป่งจากโบโซ่ และของรางวัลมากมายให้กับน้องๆ ระดับชั้นเด็กเล็กและระดับชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วมงาน