ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่ง ประสานมิตร ประทานทรัพย์ เจริญยศ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 62 เวลา 17.00 น ณ วัดโพธิทอง บางมด

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตป

Read more

ตัวแทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตฯได้มีตัวแทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี  

Read more

ร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

เมื่อวันที่ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมอวยพรปีใหม่

Read more